WordPress – własny shortcode

Na podstawie tutoriala ze strony:
http://web-design-weekly.com/snippets/recent-post-shortcode/

Wystarczy w pliku functions.php wkleić poniższy kod, aby dla shortcode’u [recent-posts] uzyskać listę postów.

function my_recent_posts_shortcode($atts){
 $q = new WP_Query( 
   array( 'orderby' => 'date', 'posts_per_page' => '4') 
 );

$list = '<ul>';

while($q->have_posts()) : $q->the_post();

 $list .= '<li>' . get_the_date() . '<a href="' . get_permalink() . '">' . get_the_title() . '</a>' . '<br />' . get_the_excerpt() . '</li>';

endwhile;

wp_reset_query();

return $list . '</ul>';

}

add_shortcode('recent-posts', 'my_recent_posts_shortcode');

 

Przekierowanie 301 całej domeny

Aby przekierować każde żądanie ze starego miejsca na nowe, umieszczamy pod dotychczasową domeną plik .htaccess o zawartości:

RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ http://nowa-domena.com/ [R=301,L]