Debian jako router w kilkudziesięcioosobowej sieci

Dawno temu zajmowałem się takim tematem. Wtedy z pomocą przyszedł mi pakiet skryptów Inet QoS. Do ich uruchomienia potrzebne było środowisko, które konfigurowało się mniej więcej tak:

— instalacja czystego Debiana, a dalej:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install mc
apt-get install ssh

Odtąd już można zdalnie przez ssh:

apt-get install bzip2 gcc g++ build-essential kernel-package libncurses5-dev
apt-get install zlib1g-dev libssl-dev
apt-get install dh-make
apt-get install fakeroot
apt-get install bison
apt-get install flex
apt-get install libdb4.6++-dev
apt-get install pciutils
apt-get install autotools-dev

cd /root

(więcej…)