Python – kursy i przydatne informacje

„…open up your mind towards some nice corners of Python language”
http://book.pythontips.com/en/latest/

Kurs Pythona:
http://www.python-course.eu/history_and_philosophy.php

Świetny tutorial Django:
http://www.marinamele.com/taskbuster-django-tutorial

Python and Django Tutorials Building Websites from Scratch

Dobre zestawienie:
https://python.zeef.com/alan.richmond

Ogromne kompendium „Jak się uczyć …”:
http://www.wykop.pl/ramka/2206920/mirek-uczy-jak-programowac-w-pythonie/