Dozwolone znaczniki HTML w komentarzach

Aby ograniczyć zbiór dozwolonych znaczników w komentarzach do wpisów na platformie WordPress, należy w pliku functions.php wykorzystywanego motywu graficznego dodać następujący kod:

function allowed_html_tags_in_comments() {

define(„CUSTOM_TAGS”, true);
global $allowedtags;
$allowedtags = array(‚cite’ => array (), ‚code’ => array(), ‚strong’ => array() );

}

add_action(‚init’, ‚allowed_html_tags_in_comments’, 10);

Powyższe ogranicza listę dozwolonych znaczników do trzech. Oczywiście według własnego uznania tworzymy zbiór w ramach zmiennej $allowedtags.